Wprowadzenie do analizy rynku nieruchomości za pomocą danych wielkich (Big Data).

Wprowadzenie do analizy rynku nieruchomości za pomocą danych wielkich (Big Data) Rynek nieruchomości to branża, która od dawna opiera się na tradycyjnych metodach analizy i prognozowania. Jednak w dobie rosnącej dostępności ogromnej ilości danych, wykorzystanie Big Data staje się nieodzowne dla lepszego zrozumienia i optymalizacji tego rynku. Big Data odnosi się do ogromnych zbiorów danych, które są gromadzone, analizowane i wykorzystywane w celu odkrywania ukrytych wzorców, trendów i zależności. W przypadku rynku nieruchomości, Big Data może obejmować dane z różnych źródeł, takich jak portale internetowe, agencje nieruchomości, organy administracji publicznej, ankiety konsumenckie itp. Wykorzystanie Big Data w analizie rynku nieruchomości ma wiele