Dane nieruchomości według historii

Kolejnymi aspektami jakie miały wpływ na regulowanie sytuacji na rynku nieruchomości były kwestie podatkowe i inne obciążenia. Należy jednak zauważyć, że odmienność kwestii kulturalnych oraz gospodarczych istniejących na terenie Polski często niestety utrudniały normujące przepisy obejmujące całokształt dziedziny budownictwa.

Reasumując przez względy gospodarcze i kulturalne nie zawsze możliwe było jednolite określenie przepisów dotyczących budownictwa. Z tego względu kwestie sporne podpierane były w przepisach miejscowych. Co niestety niejednokrotnie komplikowało różne sytuacje dotyczące spraw związanych z nieruchomościami.