Dane nieruchomości według historii

Kolejnymi aspektami jakie miały wpływ na regulowanie sytuacji na rynku nieruchomości były kwestie podatkowe i inne obciążenia. Należy jednak zauważyć, że odmienność kwestii kulturalnych oraz gospodarczych istniejących na terenie Polski często niestety utrudniały normujące przepisy obejmujące całokształt dziedziny budownictwa. Reasumując przez względy gospodarcze i kulturalne nie zawsze możliwe było jednolite określenie przepisów dotyczących budownictwa. Z […]